thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Vạn Gia


QNH-26-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Vạn Gia

Tên báo hiệu

: Phao số 5

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°24'04.5"

108°00'34.8"

21°24'00.9"

108°00'41.6"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sự cố phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Vạn Gia bị đứt trôi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 5 luồng hàng hải Vạn Gia đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 06/11/2018.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40002, VN4N0002

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website