thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH - 02 -2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hòn Gai - Cái Lân

: Phao số 27

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'43.7"

107°03'01.9"

20°58'40.1"

107°03'08.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 26/01/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website