thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Vạn Gia


QNH-11-2018

 

Tên luồng

: Vạn Gia

Tên báo hiệu

: Phao số 1

Tọa độ địa lý

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'06.5"

 108°01'02.6"

 21°23'02.9"

 108°01'09.4"

 

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 trên luồng hàng hải Vạn Gia tạm ngừng hoạt động từ ngày 26/5/2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                                                               Hải đồ ảnh hưởng: VN40002, VN4N0002

Bản dấu đỏLiên kết website