thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH - 03 -2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Hòn Gai - Cái Lân

: Phao số 27

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'43.7"

107°03'01.9"

20°58'40.1"

107°03'08.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 27 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 24(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/01/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website