thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Vạn Gia


QNH-12-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Vạn Gia

Tên báo hiệu

: Phao số 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'06,5"

108°01'02,6"

21°23'02,9"

108°01'09,4"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 138(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/5/2018 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Hải đồ ảnh hưởng: VN40002, VN4N0002

Bản dấu đỏLiên kết website