thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân


QNH-13-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số CICT/2017.93/CV-Ex ngày 15/5/2017 của Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ Quốc tê Cái Lân; Văn bản cho phép phương tiện hoạt động nạo vét số 370/CVHHQN-PC ngày 5/5/2017, số 385/CVHHQN-PC ngày 11/5/2017 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Chiều dài khu nước 550m dọc theo cầu cảng, chiều rộng 50m tính từ mép bến trở ra vùng nước, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°58'46.2"

 107°02'50.1"

 20°58'42.6"

 107°02'56.9"

B

 20°58'47.4"

 107°02'51.3"

 20°58'43.8"

 107°02'58.1"

C

 20°58'35.0"

 107°03'05.1"

 20°58'31.4"

 107°03'11.9"

D

 20°58'33.8"

 107°03'03.9"

 20°58'30.2"

 107°03'10.7"

2. Thời gian thi công:

Dự kiến 40 ngày kể từ ngày 20/5/2017.

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Đặc điểm

1

HP-3783

Ponton đặt máy đào gầu dây

2

HP-3308

Ponton đặt máy đào gầu dây

3

HP-2096

Tàu tự hành xả đáy

4

HP-3796

Tàu tự hành xả đáy

5

HP-4322

Tàu tự hành xả đáy

6

HP-3695

Tàu tự hành xả đáy

7

HP-2073

Tàu tự hành xả đáy

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân, chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website