thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Quế Bắc 0345 bị đắm trên vùng biển Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh


     QNH-15-2018

     Vùng biển: Quảng Ninh

     Căn cứ văn bản số 561/CVHHQN-ATANHH ngày 24/5/2018 về việc thông tin tàu Quế Bắc 0345 bị đắm tại vùng biển Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh;

     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Quế Bắc 0345 bị đắm trên vùng biển Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng:

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°24'08.5"

108°02'35.2"

21°24'04.9"

108°02'42.0"

 

      - Vị trí tàu đắm nằm cách đăng tiêu Đầu Tán trên luồng hàng hải Vạn Gia khoảng 2,1 hải lý về phía Đông.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

     Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng biển Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh cần chú ý tăng cường cảnh giới và chú ý cách xa khu vực tàu đắm để bảo đảm an toàn hàng hải./.

     Ghi chú:  - Hải đồ ảnh hưởng VN4N0002, VN300037

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website