thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HD-1388 bị đắm tại khu neo chuyển tải Hòn Nét, Cẩm Phả


      QNH - 16 - 2018

       Vùng biển               : Quảng Ninh

       Tên luồng               : Cẩm Phả  

          Căn cứ văn bản số 560/CVHHQN-ATANHH ngày 24/6/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc ra thông báo hàng hải đối với phương tiện HD-1388 bị chìm, đắm tại khu neo Hòn Nét;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu HD-1388 bị đắm tại khu neo chuyển tải Hòn Nét, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng:

        Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°54'38.8"

107°16'14.9"

20°54'35.2"

107°16'21.7"

 

- Vị trí tàu đắm nằm cách đăng tiêu Mỏm Đá Con khoảng 0,7 Hải lý về phía Tây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng và đi cách xa vị trí  tàu đắm nói trên tối thiểu 250m.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                                                              Hải đồ ảnh hưởng VN50006, VN4N0006, VN30001, VN300001.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website