thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu dẫn luồng qua khu vực thi công cầu Sông Chanh


QNH-04-2017

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ninh

Tên luồng

:

Sông Chanh

Tên báo hiệu

:

14A, 19, 21

Tọa độ địa lý:

 

 

           

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

14A

20°54'38.8"

106°50'02.1"

20°54'35.3"

106°50'08.8"

19

20°54'41.7"

106°50'05.4"

20°54'38.1"

106°50'12.2"

21

20°54'53.0"

106°49'58.6"

20°54'49.4"

106°50'05.4"

            Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu 14A, 19, 21;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu 14A, 19, 21 dẫn luồng đoạn đi qua cầu Sông Chanh chấm dứt hoạt động từ ngày 23/01/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng Sông Chanh cần chú ý tăng cường quan sát và cảnh giới khi đi qua khu vực cầu Sông Chanh.

Bản dấu đỏLiên kết website