thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH - 22 - 2018

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng    : Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 20 tháng 9 năm 2018;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

           1. Đoạn luồng từ Hòn Bài đến Hòn Pháo Ngoài: Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 240m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : -12,8m (âm mười hai mét tám).

          2. Đoạn luồng từ Hòn Pháo Ngoài đến Hòn Một: Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : -12,1m (âm mười hai mét mốt).

          3. Đoạn luồng từ Hòn Một đến hết bến số 2 cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,3m (âm chín mét ba).

          Lưu ý: Dải cạn từ thượng lưu phao số 27 khoảng 50m đến hạ lưu phao số 29 khoảng 75m, có độ sâu nhỏ nhất -7,7m nằm về phía biên phải luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 35m.

          4. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có chiều rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,6m (âm tám mét sáu).

          5. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7: Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'38,1"

107°03'10,4"

20°58'34,5"

107°03'17,1"

Độ sâu đạt: -9,0 m (âm chín mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50003, VN4N0003, VN50004, VN4N0004;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website