thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu số 1 - cảng Cái Lân


QNH-31-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ văn bản số 570/ĐĐN-CQN ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quảng Ninh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu số 1 - cảng Cái Lân; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu số 1 - cảng Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước cầu số 1 - cảng Cái Lân được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

20°58'51.2"

107°02'44.6"

20°58'47.6"

107°02'51.3"

F

20°58'52.3"

107°02'45.8"

20°58'48.7"

107°02'52.5"

G

20°58'48.4"

107°02'50.2"

20°58'44.8"

107°02'56.9"

H

20°58'47.2"

107°02'49.0"

20°58'43.6"

107°02'55.7"

 

                            Độ sâu đạt: - 9.0m (âm chín mét).

                     HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đậu tàu và các điểm neo đậu tại vùng nước trên tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website