thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 1, 5, 6, 7 cảng Cái Lân và vị trí các điểm neo đậu tàu khu bến cảng Cái Lân


QNH-08-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

            Căn cứ văn bản số 145/ĐĐN-CQN ngày 27/3/2017 của Công ty Cổ phần cảng Quảng Ninh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến và các điểm neo đậu tàu - khu bến cảng Cái Lân; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 1, 5, 6, 7 cảng Cái Lân tỷ lệ 1/500 và bình đồ độ sâu vị trí các điểm neo đậu tàu - khu bến cảng Cái Lân tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 26/3/2017.

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 1, 5, 6, 7 cảng Cái Lân và vị trí các điểm neo đậu tàu khu bến cảng Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          1. Vùng nước trước bến số 1:

   Trong phạm vi vùng nước trước bến số 1 cảng Cái Lân được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

20°58'51.2"

107°02'44.6"

20°58'47.6"

107°02'51.3"

F

20°58'52.3"

107°02'45.8"

20°58'48.7"

107°02'52.5"

G

20°58'48.4"

107°02'50.2"

20°58'44.8"

107°02'56.9"

H

20°58'47.2"

107°02'49.0"

20°58'43.6"

107°02'55.7"

 

                                  Độ sâu đạt: - 7.0m (âm bảy mét). Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -6.0m đến -6.9m nằm sát mép bến về phía thượng lưu, phạm vi rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 5m.

                               2. Vùng nước trước bến số 5, 6, 7:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A'

20°58'34.3"

107°03'03.3"

20°58'30.7"

107°03'10.1"

B'

20°58'35.5"

107°03'04.5"

20°58'31.9"

107°03'11.3"

C

20°58'20.0"

107°03'21.8"

20°58'16.4"

107°03'28.6"

D

20°58'18.8"

107°03'20.6"

20°58'15.2"

107°03'27.4"

 

                                  Độ sâu đạt: - 10.7m (âm mười mét bảy). Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ        -10.5m đến -10.6m nằm sát mép bến 5, 6 và 7, phạm vi rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 5m.

                               3. Các điểm neo đậu tàu:

          Vị trí các điểm neo đậu tàu khu bến cảng Quảng Ninh có tọa độ, đường kính vùng neo đậu và độ sâu như sau:

Vị trí điểm neo

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Đường kính (m)

Độ sâu

(m)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

ĐN1

20°56'14.5"

107°04'10.7"

20°56'10.9"

107°04'17.5"

360

- 6.7

ĐN2

20°56'20.5"

107°04'04.7"

20°56'16.9"

107°04'11.5"

400

- 7.7

ĐN3

20°56'32.5"

107°04'04.7"

20°56'28.9"

107°04'11.4"

320

- 6.1

ĐN4

20°56'38.5"

107°03'58.7"

20°56'34.9"

107°04'05.4"

450

- 8.2

ĐN5

20°56'50.5"

107°03'58.7"

20°56'46.9"

107°04'05.5"

320

- 6.7

ĐN6

20°57'02.5"

107°03'52.7"

20°56'58.9"

107°03'59.4"

440

- 7.0

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đậu tàu và các điểm neo đậu tại các vùng nước trên tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website