thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh


QNH-14-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Cẩm Phả

Căn cứ văn bản số 6684/QĐ-KVCP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu và vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0 hải đồ") như sau :

1. Luồng tàu:

          - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi);

          - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

        Lưu ý: - Dải cạn nằm ở phía thượng lưu phao số 20, cách phao số 20 từ 700m đến 1.100m, có độ sâu nhỏ nhất -7,0m nằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

        - Dải cạn từ hạ lưu phao số 22 khoảng 290m đến thượng lưu phao số 22 khoảng 515m, có độ sâu nhỏ nhất -7,1m nằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m; 

        2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 200m, tâm vùng quay có toạ độ:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°01'31.2"

107°22'21.2"

21°01'27.6"

107°22'27.9"

        Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

        Lưu ý: - Dải cạn tại khu vực phía Đông Đông Bắc vùng quay tàu, có độ sâu nhỏ nhất -6,6m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 35m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cẩm Phả - Quảng Ninh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50006, VN4N0006;

Bản dấu đỏLiên kết website