thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-09-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh - Quảng Ninh do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 21 tháng 5 năm 2018;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

          1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao 29 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến thượng lưu phao số 6 khoảng 300m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 2,3m (âm hai mét ba).

          2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 6 khoảng 300m đến phao số 16: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,8 m (âm một mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              Hải đồ ảnh hưởng: VN50008, VN4N0008

Bản dấu đỏ

     Liên kết website