thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về khu vực thi công nạo vét hố chứa tạm, luồng tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa thuộc công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân năm 2017


QNH - 23 - 2018

        Vùng biển                : Quảng Ninh

        Tên luồng                : Hòn Gai – Cái Lân       

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 77/2018/CV ngày 27/9/2018 của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Kim; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 881/CVHHQN-PC ngày 26/9/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét hố chứa tạm, luồng tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa thuộc công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2017 được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'35.0"

107°01'38.4"

20°59'31.4"

107°01'45.2"

B

20°59'38.8"

107°01'39.4"

20°59'35.2"

107°01'46.2"

C

20°59'37.3"

107°01'46.1"

20°59'33.7"

107°01'52.9"

D

20°59'33.5"

107°01'45.1"

20°59'29.9"

107°01'51.9"

 

          - Thời gian thi công: Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 30/12/2018

          - Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Mạnh Tiến 18

HP 4629

Tàu hút phun

2

H-02

HP 0690*1

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website