thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Độ sâu luồng vào khu chuyển tải Vạn Gia - Quảng Ninh


QNH - 26 - 2006

Vùng biển : Quảng Ninh

Tên luồng : Luồng vào khu chuyển tải Vạn Gia

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng vào khu chuyển tải Vạn Gia, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc hoàn thành ngày 24 tháng 7 năm 2006; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 120m, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200KHz, tính đến mực nước "0 hải đồ" đạt: - 5.7m (âm năm mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng vào khu chuyển tải Vạn Gia đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website