thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc thiết lập mới các phao HH1, HH3, E tuyến luồng phục vụ bến cảng chuyên dùng Công ty Hào Hưng - Quảng Ngãi


QNI - 03 - 2017

Vùng biển

: Quảng Ngãi

Tên luồng

Tên luồng nhánh

 

Tên báo hiệu

: Dung Quất

: Luồng phục vụ bến cảng chuyên dùng Công ty Hào Hưng - Quảng Ngãi

: Phao HH1, HH3, E

 

        Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 184/CTHHQN ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng - Quảng Ngãi;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết lập mới các phao HH1, HH3, E luồng phục vụ bến cảng chuyên dùng Công ty Hào Hưng - Quảng Ngãi như sau:

        1. Phao HH1, HH3:

        - Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao HH1

15°24'19.8"

108°47'26.9"

15°24'16.1"

108°47'33.4"

Phao HH3

15°23'57.5"

108°47'27.6"

15°23'53.7"

108°47'34.1"

 

- Tác dụng              : Báo hiệu bên phải luồng;

- Hình dạng            : Hình tháp lưới;

- Màu sắc               : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh        : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                 : Các chữ "HH1”, "HH3" tương ứng màu trắng trên nền xanh;

- Đặc tính ánh sáng  : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ   : 4,7m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực          : 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

 2. Phao E:

- Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao E

15°23'47.6"

108°47'19.5"

15°23'43.9"

108°47'26.1"

 

- Tác dụng              : Báo hiệu an toàn phía Đông;

- Hình dạng            : Hình tháp lưới;

- Màu sắc               : Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa;

- Dấu hiệu đỉnh        : Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu                 : Chữ "E" màu đỏ trên nền vàng;

- Đặc tính ánh sáng  : Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 3 chu kỳ 10,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao toàn bộ   : 4,7m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực          : 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Bản dấu đỏLiên kết website