•    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động phao W luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi


QNI - 18 - 2016

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

: Phao W

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°25'09.3"

108°46'38.8" 

 15°25'05.6" 

108°46'45.3" 

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao W luồng hàng hải Dung Quất;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao W luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/10/2016.

Bản dấu đỏ



Liên kết website