thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 0 luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi


QNI - 20 - 2016

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

: Phao số 0

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°26'17.3"

108°45'16.5" 

15°26'13.6" 

108°45'23.0" 

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao số 0 luồng hàng hải Dung Quất;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 0 luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 02/11/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website