thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi


QNI-37-2019

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°30'33.8"

109°00'08.0"

 15°30'30.1"

 109°00'14.6"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/11/2019.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN30014, V1300015;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website