thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu LS báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố


QNI-21-2020

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Phao LS

:

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°30'34,7"

109°00'08,0"

15°30'31,0"

109°00'14,6"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu "LS" báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu "LS" báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 340(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15/10/2020 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website