thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu khống chế khu vực thi công kè chắn cát cảng Dung Quất (Giai đoạn 2)


QNI-22-2020

Vùng biển

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Phao X1

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'15,4"

108°46'34,5"

15°24'11,7"

108°46'41,0"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu X1 báo hiệu khống chế khu vực thi công kè chắn cát cảng Dung Quất (Giai đoạn 2);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu X1 báo hiệu khống chế khu vực thi công kè chắn cát cảng Dung Quất (Giai đoạn 2) chấm dứt hoạt động từ ngày 23/11/2020.

Thông báo hàng hải số 110(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/4/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website