thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu Bến số 1 - Cảng Dung Quất


QNI - 01- 2018

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

       Căn cứ đề nghị số 357a/DKQN-CDQ ngày 29/3/2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu Vùng đậu tàu và vùng quay tàu Bến số 1 - Cảng Dung Quất;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu Bến số 1 - Cảng Dung Quất, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

          1. Vùng đậu tàu

        Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

15°25'00.9"

108°47'36.0"

15°24'57.2"

108°47'42.6"

B

15°24'55.1"

108°47'43.3"

15°24'51.4"

108°47'49.9"

I

15°24'58.9"

108°47'34.3"

15°24'55.2"

108°47'40.9"

M

15°24'53.1"

108°47'41.5"

15°24'49.4"

108°47'48.1"

 

Độ sâu đạt: -10,8m (âm mười mét tám).

Lưu ý: Dải cạn dọc theo tuyến mép Bến số 1 cảng Dung Quất có độ sâu hạn chế -10,6m, bề rộng dải cạn khoảng 2m.

        2. Vùng quay tàu

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 150m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'52.3"

108°47'34.4"

15°24'48.7"

108°47'41.0"

 

độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét).

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website