thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng tạm đoạn từ luồng hàng hải Dung Quất ra/vào cầu 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất


QNI-32-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên luồng nhánh

:

Luồng tạm ra/vào Bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1924/HPDQ-P.XDCB ngày 01/11/2019 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng tạm đoạn từ luồng hàng hải Dung Quất ra/vào cầu 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Luồng tàu:

1.1. Bề rộng và hướng tuyến luồng:

          - Tọa độ các điểm tim tuyến luồng:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T1

15°24'57.5"

108°46'40.1"

15°24'53.8"

108°46'46.7"

T2

15°24'45.6"

108°46'56.1"

15°24'41.9"

108°47'02.6"

T3

15°24'36.0"

108°47'05.8"

15°24'32.2"

108°47'12.3"

T4

15°24'13.6"

108°47'13.8"

15°24'09.9"

108°47'20.3"

T5

15°23'49.5"

108°47'13.7"

15°23'45.8"

108°47'20.2"

 

- Đoạn luồng từ tim luồng hàng hải Dung Quất (T1) đến điểm T2: chiều dài 0,6km, bề rộng luồng 150m, hướng tuyến luồng 127°12’ - 307°12’;

- Đoạn luồng từ điểm T2 đến vùng quay tàu K3: chiều dài 0,8km, bề rộng luồng 150m, hướng tuyến luồng 135°30’ - 315°30’;

- Đoạn luồng từ vùng quay tàu K3 đến cầu 10: chiều dài 0,37km, bề rộng luồng 150m, hướng tuyến luồng 180°00’ - 00°00’.

 

1.2. Độ sâu:

a. Đoạn luồng từ tim luồng hàng hải Dung Quất (T1) đến vùng quay tàu K3, độ sâu đạt: -13,6m (âm mười ba mét sáu);

b. Đoạn luồng từ vùng quay tàu K3 đến cầu 10, độ sâu đạt: -13,4m (âm mười ba mét tư).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, dài khoảng 40m, tại biên phải luồng, đối diện với hạ lưu cầu 10. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2. Vùng quay tàu K3:

Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 370m, tâm K3 có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'19.6"

108°47'16.8"

15°24'15.9"

108°47'23.4"

 

          độ sâu đạt: -14,2m (âm mười bốn mét hai).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng tạm ra/vào cầu 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất đi đúng tuyến luồng, và lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website