thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi


QNI - 07 - 2020

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Sa Kỳ

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi hoàn thành ngày 28/4/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sa Kỳ (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

          1. Luồng tàu   

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,1m (âm hai mét mốt).

           Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,6m, nằm  phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 70m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

          2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 110m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°12'57.1"

108°54'43.6"

15°12'53.4"

108°54'50.1"

 

độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Sa Kỳ đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50024, V14S0024.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website