thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi


QNI - 15 - 2016

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Sa Kỳ

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi được Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 14/9/2016;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sa Kỳ (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

          1. Luồng tàu   

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

          Lưu ý: Dải cạn dài khoảng 45m có độ sâu hạn chế từ -1,0m đến +0,9m, nằm về phía biên phải luồng đoạn ngang phao số 4, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 13m (tại khu vực cong chuyển hướng này, luồng tàu được thiết kế rộng 55m).

          2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 110m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°12'57.1"

108°54'43.6"

15°12'53.4"

108°54'50.1"

 

độ sâu đạt: -2,7m (âm hai mét bảy).

Bản dấu đỏLiên kết website