thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi


Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi được hoàn thành ngày 23/11/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

        1. Luồng tàu:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -11,1m (âm mười một mét mốt).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,8m, tại khu vực biên phải luồng, từ phao số 5 kéo dài về phía thượng lưu khoảng 230m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng tàu khoảng 15m.

        2. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 360m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'43,1"

108°47'37,0"

15°24'39,4"

108°47'43,5"

 

độ sâu đạt: -11,4m (âm mười một mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Dung Quất đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN30014, VN50023, V1300014, V1400023;

Bản dấu đỏLiên kết website