thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật khu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp chuyển tải cho tàu thuyền vào vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất – Quảng Ngãi


QNI - 08 - 2019

Vùng biển

: Quảng Ngãi

          Căn cứ văn bản số 198/CVHHQNg-TCHC ngày 12/4/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp chuyển tải cho tàu thuyền vào vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất – Quảng Ngãi; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp chuyển tải cho tàu thuyền vào vùng nước cảng biển khu vực Dung Quất – Quảng Ngãi (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” )như sau:

1. Khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng:

 Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

 15°29'52.8"

 108°46'08.5"

 15°29'49.1"

 108°46'15.1"

KN2

 15°29'53.3"

 108°43'47.3"

 15°29'49.6"

 108°43'53.8"

KN3

 15°28'51.5"

 108°43'47.1"

 15°28'47.8"

 108°43'53.6"

KN7

 15°28'51.1"

 108°45'31.1"

 15°28'47.5"

 108°45'37.6"

KN6

 15°29'27.8"

 108°45'31.2"

 15°29'24.1"

 108°45'37.7"

KN5

 15°29'27.7"

 108°46'08.4"

 15°29'24.0"

 108°46'15.0"

 

Độ sâu đạt: -22,7m (âm hai mươi hai mét bảy).

2. Khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp chuyển tải:

 Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN4

 15°28'51.0"

 108°46'08.3"

 15°28'47.3"

 108°46'14.8"

KN5

 15°29'27.7"

 108°46'08.4"

 15°29'24.0"

 108°46'15.0"

KN6

 15°29'27.8"

 108°45'31.2"

 15°29'24.1"

 108°45'37.7"

KN7

 15°28'51.1"

 108°45'31.1"

 15°28'47.5"

 108°45'37.6"

 

Độ sâu đạt: -27,4m (âm hai mươi bảy mét tư).

            Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN30013, VN30014, VN300014, VN300015;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website