thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến số 1 cảng Dung Quất


QNI - 17 - 2016

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

          Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 97/DKQN-CDQ ngày 12/10/2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước Bến số 1 - Cảng Dung Quất do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 12/10/2016.

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước Bến số 1 cảng Dung Quất - Quảng Ngãi như sau:

        Trong phạm vi vùng nước chiều dài 281m (dọc theo cầu cảng), rộng 80m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

15°25'00.9"

108°47'36.0"

15°24'57.2"

108°47'42.6"

B

15°24'55.1"

108°47'43.3"

15°24'51.3"

108°47'49.8"

M

15°24'53.1"

108°47'41.5"

15°24'49.3"

108°47'48.1"

I

15°24'58.9"

108°47'34.3"

15°24'55.2"

108°47'40.9"

 

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” đạt: -11,0 m (âm mười một mét).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website