thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Sa Kỳ


QNI - 13 - 2016

Vùng biển                  : Quảng Ngãi

Tên luồng                  : Sa Kỳ

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 1665/SGTVT-QLĐT ngày 21/6/2016 của Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước cảng Sa Kỳ do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 21/6/2016.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Kỳ được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N-1

15°12'55.8"

108°54'46.3"

15°12'52.1"

108°54'52.8"

N-2

15°12'59.5"

108°54'44.4"

15°12'55.8"

108°54'51.0"

N-3

15°13'00.6"

108°54'41.1"

15°12'56.9"

108°54'47.6"

N-4

15°12'52.6"

108°54'45.0"

15°12'48.9"

108°54'51.6"

 

          Độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

Bản dấu đỏLiên kết website