thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất


QNI - 03 - 2018

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

Căn cứ văn bản số 201805/GMP ngày 23/5/2018 của Công ty CP Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

15°24'51.8"

108°47'40.5"

15°24'48.1"

108°47'47.1"

B

15°24'45.3"

108°47'47.4"

15°24'41.6"

108°47'53.9"

C

15°24'43.3"

108°47'45.4"

15°24'39.6"

108°47'51.9"

D

15°24'49.8"

108°47'38.5"

15°24'46.1"

108°47'45.1"

         Độ sâu đạt: -11,8m (âm mười một mét tám).

            Ghi chú: Các hải đồ bị ảnh hưởng: VN50023, VN4S0023.

Bản dấu đỏLiên kết website