thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ - Quảng Ngãi


QNI - 34 - 2019

Vùng biển             : Quảng Ngãi

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ hoàn thành ngày 31/10/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Sa Kỳ được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu khu vực Sa Kỳ là hình tròn bán kính 0,3 hải lý với tâm là điểm HT-SK có tọa độ địa lý như sau:

(Bảng 1)

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HT-SK

 15°12'18.0"

 108°55'42.0"

 15°12'14.3"

 108°55'48.5"

 

độ sâu đạt: -6,4m (âm sáu mét tư).

Lưu ý: Dải cạn được giới hạn bới đường thẳng AB (tọa độ ở bảng 2) với cung tròn phía Tây Bắc của hình tròn có độ sâu hạn chế từ +1.3m đến -6.3m khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 280m. 

(Bảng 2)

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 15°12'13.2"

 108°55'23.9"

 15°12'09.5"

 108°55'30.4"

B

 15°12'35.7"

 108°55'46.6"

 15°12'32.0"

 108°55'53.1"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website