thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Dung Quất


QNI-04-2020

Vùng biển         : Quảng Ngãi

Tên luồng         : Dung Quất

Căn cứ báo cáo số 137/CTBĐATHHTB-KTKT ngày 20/3/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Dung Quất;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Dung Quất (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

15°26'17.3"

108°45'16.5"

15°26'13.6"

108°45'23.0"

1.9

Phao số 1

15°24'57.1"

108°46'32.0"

15°24'53.4"

108°46'38.6"

1.8

Phao số 2

15°25'44.2"

108°46'01.2"

15°25'40.5"

108°46'07.9"

1.8

Phao số 3

15°24'36.9"

108°46'53.6"

15°24'33.2"

108°47'00.1"

1.8

Phao số 5

15°24'43.3"

108°47'05.9"

15°24'39.6"

108°47'12.4"

1.8

Phao số 7

15°24'40.8"

108°47'29.8"

15°24'37.1"

108°47'36.3"

1.8

Phao số 9

15°24'36.6"

108°47'39.8"

15°24'32.9"

108°47'46.4"

1.8

Phao W

15°25'09.3"

108°46'38.8"

15°25'05.6"

108°46'45.3"

1.8

 

        Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website