thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu 6 và 11 thuộc bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất


QNI-27-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

       Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 1765/HPDQ-P.XDCB ngày 07/10/2019 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu 6 và 11 thuộc bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

  1. Vùng nước trước cầu 6:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 15°23'59.3"

 108°47'20.2"

15°23'55.6"

108°47'26.8"

2

 15°23'59.3"

 108°47'22.9"

15°23'55.5"

108°47'29.4"

3

 15°23'52.6"

 108°47'22.9"

15°23'48.9"

108°47'29.4"

4

 15°23'52.6"

 108°47'20.2"

15°23'48.9"

108°47'26.7"

 

       độ sâu đạt: -14,6m (âm mười bốn mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,0m, nằm dọc theo tuyến mép cầu từ điểm 4 về phía hạ lưu khoảng 25m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

  1. Vùng nước trước cầu 11:

   Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 15°23'59.3"

 108°47'20.2"

15°23'55.6"

108°47'26.8"

5

 15°23'59.3"

 108°47'23.2"

15°23'55.5"

108°47'29.7"

6

 15°24'11.0"

 108°47'23.3"

15°24'07.3"

108°47'29.8"

7

 15°24'11.0"

 108°47'20.2"

15°24'07.3"

108°47'26.8"

 

         độ sâu đạt: -14,5m (âm mười bốn mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, nằm dọc theo tuyến mép cầu từ điểm 7 về phía thượng lưu khoảng 25m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

            Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website