thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng tàu từ phao số 0 đến vùng quay tàu O1 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất


QNI-06-2020

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên luồng nhánh

:

Luồng tàu vào Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 245/HPDQ-P.XD ngày 14/4/2020 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tàu từ phao số 0 đến vùng quay tàu O1 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát – Dung Quất như sau:

1. Bề rộng và hướng tuyến luồng:

Đoạn luồng từ phao số 0 đến vùng quay tàu O1: chiều dài 4,78km, bề rộng luồng 230m, hướng tuyến luồng 133°44’ - 313°44’.

2. Độ sâu:

Độ sâu đoạn luồng từ phao số 0 đến vùng quay tàu O1 được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -20,0m (âm hai mươi mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng tàu vào bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website