thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng tạm từ phao số 0 vào vùng quay tàu K1 và vùng quay tàu K1 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất


QNI-01-2020

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên luồng nhánh

:

Luồng tạm ra/vào Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 66/HPDQ-P.XDCB ngày 17/01/2020 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tạm từ phao số 0 vào vùng quay tàu K1 và vùng quay tàu K1 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Đoạn luồng tạm từ phao số 0 luồng hàng hải Dung Quất đến vùng quay tàu K1:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -15,5m (âm mười lăm mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -15,0m, tại khu vực biên trái luồng, cách biên phía Bắc Đông Bắc của vùng quay tàu K1 khoảng 15m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

2. Vùng quay tàu K1:

       Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 370m, tâm K1 có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°24'19.6"

 108°47'20.7"

 15°24'15.9"

 108°47'27.3"

 

          Độ sâu đạt: -15,5m (âm mười lăm mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng tàu, vùng quay tàu thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

Bản dấu đỏLiên kết website