thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 0 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM - 03 - 2016

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

: Phao 0

 

 

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'43.9"

108°42'13.2"

 15°29'40.2"

 108°42'19.8"

 

    Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 0 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 0 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 05/9/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website