thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 3, 8A, 11A, 13, 16 và thiết lập mới phao 21A luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM - 06 - 2016

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Kỳ Hà

: Các phao số 3, 8A, 11A, 13, 16 và 21A

 

        Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh vị trí các phao số 3, 8A, 11A, 13, 16 và thả mới phao số 21A luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

  1. Điều chỉnh vị trí các phao số 3, 8A, 11A, 13, 16

        Các phao báo hiệu số 3, 8A, 11A, 13, 16 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

3

15°29'40.5"

108°41'39.1"

15°29'36.8"

108°41'45.6"

8A

 15°28'26.7"

 108°40'24.4"

 15°28'23.1"

 108°40'31.0"

11A

 15°28'33.9"

 108°40'45.5"

 15°28'30.2"

 108°40'52.1"

13

 15°28'31.5"

 108°40'26.3"

 15°28'27.8"

 108°40'32.9"

16

15°28'40.9"

108°37'51.1"

15°28'37.2"

108°37'57.6"

 

        Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

  1. Thiết lập mới phao 21A

        Thiết lập mới phao 21A với các đặc tính sau:

        - Vị trí: Đặt tại phía Bắc vùng quay tàu cảng Tam Hiệp;

        - Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21A

15°28'51.9"

108°37'37.6"

15°28'48.2"

108°37'44.2"

 

- Tác dụng              : Báo hiệu an toàn hướng Nam;

- Hình dạng            : Hình tháp lưới;

- Màu sắc               : Nửa phía trên màu vàng, nửa phía dưới màu đen;

- Dấu hiệu đỉnh                : Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng đỉnh hình nón hướng xuống dưới;

- Số hiệu                 : Chữ số "21A” màu đỏ trên nền vàng;

- Đặc tính ánh sáng          : Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 10 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao toàn bộ           : 5,5m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực           : 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Bản dấu đỏLiên kết website