thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng số 1 mở rộng - Bến cảng Chu Lai


QNM - 06- 2017

Vùng biển             : Quảng Nam

Tên luồng             : Kỳ Hà

    Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 69/CV-CM ngày 03/7/2017 của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai - Trường Hải; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước cầu cảng số 1 mở rộng - Bến cảng Chu Lai do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 03/7/2017.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng số 1 mở rộng - Bến cảng Chu Lai, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

      Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

15°28'43.3"

108°37'26.8"

15°28'39.5"

108°37'33.3"

NV2

15°28'47.0"

108°37'24.1"

15°28'43.3"

108°37'30.6"

NV3

15°28'45.3"

108°37'33.7"

15°28'41.6"

108°37'40.2"

BM1

15°28'42.1"

108°37'33.1"

15°28'38.4"

108°37'39.6"

 

độ sâu đạt: -9,5 (âm chín mét rưỡi).

Bản dấu đỏLiên kết website