thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM-07-2016

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

     

 

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 527/ĐĐN-DAHT ngày 14 tháng 11/2016 của Ban Quản lý Dự án hạ tầng (thuộc Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai); Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 14/11/2016.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 8A, 13 được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -8,2m (âm tám mét hai).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website