thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời Cửa Lở - Quảng Nam


QNM - 05- 2017

Vùng biển             : Quảng Nam

      Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 83/CV-ĐDX ngày 19/6/2017 của Công ty TNHH Đại Dương Xanh; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy khu chuyển tải tạm thời Cửa Lở - Quảng Nam do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 19/6/2017.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời Cửa Lở - Quảng Nam, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

      Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 850m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°31'21.7"

108°38'23.4"

15°31'18.0"

108°38'30.0"

 

độ sâu đạt: -7,2 (âm bảy mét hai).Liên kết website