thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Độ sâu khu nước trước bến số 1 cảng Kỳ Hà, Quảng Nam


 Số:229/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 27/02/2007

QNM - 01 - 2007
Vùng biển          : Quảng Nam

Căn cứ bình đồ độ sâu khu nước trước bến số 1 cảng Kỳ Hà của Công ty TNHH Thép Trường Thành, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 06 tháng 2 năm 2007. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

Trong phạm vi đáy khu nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên

điểm

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ hải đồ

Tọa độ hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

15o28'41"0

108o40'58"6

15o28'36"9

108o40'52"7

15o28'37"3

108o41'05"1

B

15o28'33"4

108o40'56"3

15o28'29"3

108o40'50"3

15o28'29"7

108o41'02"8

C

15o28'34"7

108o40'58"8

15o28'30"6

108o40'52"8

15o28'31"0

108o41'05"3

D

15o28'38"6

108o40'59"9

15o28'34"5

108o40'54"0

15o28'34"9

108o41'06"5

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

- Từ cách mép cầu cảng 5m ra phía ngoài: Độ sâu đạt -3,3 m (âm ba mét ba).

- Sát chân cầu cảng: Độ sâu đạt -2,8m (âm hai mét tám).


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website