thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Bắn đạn thật trên biển cho tàu CSB 9001


Số: 350  / TBHH-CT.BĐATHHI

 

QNM - 02- 2007

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Căn cứ công văn số 88/KH-CTST ngày 03/4/2007 của Công ty Sông Thu thuộc Tổng Cục công nghiệp quốc phòng, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo: Cục Cảnh sát biển và Công ty Sông Thu sẽ tổ chức bắn đạn thật trên biển cho tàu CSB 9001 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày bắn chính thức  : Ngày 08/4/2007 từ 7giờ 00' đến 14 giờ 00'

- Ngày bắn dự bị                       : Ngày 09/4/2007 từ 7giờ 00' đến 14 giờ 00'

2. Địa điểm:

Tại khu vực Hòn Ông thuộc vùng biển Quảng Nam, trong phạm vi được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

STT

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ hải đồ

Tọa độ hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

15o50'04"1

108o40'05"9

15o50'00"0

108o40'00"0

15o50'00"4

108o40'12"5

2

15o50'04"1

108o42'35"9

15o50'00"0

108o42'30"0

15o50'00"4

108o42'42"5

3

15o47'46"1

108o42'35"9

15o47'42"0

108o42'30"0

15o47'42"4

108o42'42"5

4

15o47'46"1

108o40'05"9

15o47'42"0

108o40'00"0

15o47'42"4

108o40'12"5

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy không hoạt động trong khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website