thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH-08-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

: Phao số 6

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 6 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 03/9/2019.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website