thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Hòn La


QBH - 32 - 2016

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Hòn La

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°55'41.7"

106°31'15.4"

17°55'38.0"

106°31'22.0"

 

          Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Hòn La bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Hòn La đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 23/12/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website