thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 12 - 2018

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu          :  2

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

2

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website