thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh


Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh

         QBH - 19 - 2017

       Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu                   :  1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°43'00.0"

106°30'16.1"

17°42'56.4"

106°30'22.7"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 24/11/2017.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website