thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao số 0, 1, 2, 4, TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 15 - 2017

Vùng biển             :  Quảng Bình

Tên luồng             :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu        :  0, 1, 2, 4, TĐ

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P0

17°43'12.2"

106°30'36.2"

17°43'08.6"

106°30'42.9"

P1

17°43'00.0"

106°30'16.1"

17°42'56.4"

106°30'22.7"

P2

17°42'57.1"

106°30'18.3"

17°42'53.5"

106°30'25.0"

P4

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

17°43'32.6"

106°31'02.9"

17°43'28.9"

106°31'09.6"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4, TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4, TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/9/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website