thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 03 - 2018

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu          :  Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P4

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố  phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Cửa Gianh đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 33/(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/02/2018 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website