thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La


QBH - 12 - 2017

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Hòn La

Tên báo hiệu          :  Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°56'07.2"

106°30'59.3"

17°56'03.6"

106°31'05.9"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố  phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La;

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 178/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 17/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website