thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La


QBH - 12 - 2017

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Hòn La

Tên báo hiệu          :  Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°56'07.2"

106°30'59.3"

17°56'03.6"

106°31'05.9"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố  phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La;

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Hòn La đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 178/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 17/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website